Adatmegosztás

Az adatok akkor segítik a hatékony folyamatokat a teljes ellátási lanc mentén, ha azokat üzleti partnereivel meg tudja osztani és mindenki egyformán tudja értelmezni azokat.

A GS1 szabványok gyakorlati alkalmazásának harmadik legfonto­sabb eleme a saját rendszerben nyilvántartott, minőségi adatok üzleti partnereinkkel történő megosztása a megrendeléstől a szállí­táson át a számlázásig tartó tranzakciós folyamatokban.
GDSN (Globális adatszinkronizációs hálózat)

Az üzleti folyamatokat támogató adatok minősége, vagyis az elektronikus kommunikációban használt adatokat tároló adatbázisok érvé­nyessége, szabványossága, pontos­sága, teljessége és konzisztenciája befolyásolja az üzleti tranzakciók megvalósíthatóságát és hibamen­tességét. A GS1 mind az adatminő­ség-biztosítás (Adatminőségi Keretprogram), mind a termékmé­rés (Csomagolásmérési Útmutató), mind pedig az automatikus és elektronikus termékadat-kommunikáció (Globális Adatszinkroni­zációs Hálózat) területén rendelkezik a szükséges tudással, szab­ványkészlettel és megoldással, amellyel támogatja partnerei sike­res és hatékony adatkommunikációját.

A GDSN (Global Data Synchronisation Network - Globális Adatszinkronizációs Hálózat) gondoskodik a valós, pontos termékadatok partnerekkel történő szinkronizálásáról, és globális hozzáférhetőségéről az üzleti folyamatok hatékonyabbá tételéhez.

A GS1 GDSN olyan internet alapú, egymással szoros kapcsolatban álló adatbankokból felépülő hálózat, amely lehetővé teszi, hogy a vállalatok a világ bármely pontján, szabványos módon adatokat cserélhessenek ki, illetve szinkronizálhassanak az ellátási láncban résztvevő kereskedő partnereikkel.

A pontos és hiteles adatok akár már a gyártás pillanatában rögzíthetők, a későbbiekben pedig szükség esetén módosíthatók, így a termékkel az ellátási lánc bármely pontján kapcsolatba kerülők mindig naprakész adatokhoz férhetnek hozzá, ezáltal elkerülve a hibás termékadatok miatt fellépő esetleges problémákat.

A megfelelő minőségű termékinformációk nem csak a vevők, de a kereskedők számára is fontosak, hiszen a szabványos adatok magasabb bevételt és hatékonyabb működést biztosítanak. Videónkból megtudhatja, hogy miért olyan fontos, hogy az adatok jó minőségűek legyenek és hogyan lehet a leghatékonyabban megosztani őket az üzleti partnerekkel.
GS1 EDI (Elektronikus adatcsere)

Az elektronikus kommunikáció gyors és pontos elektronikus adatcserét tesz lehetővé az üzleti partnerek közt. Az elektronikus adatcsere (EDI) bevezetése komoly kihívást jelent minden vállalat számára, hiszen alaposan át kell gondolni, milyen folyamatokat kíván lefedni a vállalat a szabványos elektronikus dokumentumokkal, milyen erőforrásokkal rendelkezik a cél eléréséhez, és egyáltalán, mi a legmegfelelőbb megoldás számára.
Az üzleti tranzak­ciók elektronikus adatcserével történő támogatását teszik lehetővé többek között az alábbi elektronikus üzenettípusok:

  • Megrendelés
  • Feladási értesítés
  • Átvételi értesítés
  • Számla
Az adatok pontossága, az adatmegosztás hatékony és költség­kímélő módon történő megoldása a folyamatok egy jelentős részének automatizálásával ezekben az esetekben is elenged­hetetlen, éppen ezért a GS1 szabványrendszernek erre is van­nak kidolgozott eszközei, módszerei.
A GS1 az EANCOM, a GS1 XML és a GS1 UN/CEFACT XML szabványokkal segít abban, hogy az elektronikus üzleti folyamatok egységes szerkezetűek legyenek, és az ellátási láncokban konzisztens kereskedelmi módszerek, rendszerek alakuljanak ki. Ezáltal a gazdasági szereplők racionalizálhatják üzleti folyamataikat, így a teljes ellátási láncban csökkennek a raktárkészletek és a költségek.

EPCIS

Az EPCIS egy GS1 szabvány, mely lehetővé teszi a kereskedelmi partnereknek, hogy információkat osszanak meg egymással a fizikai folyamatokról és a termék státuszáról, miközben az az ellátási láncban az egyes állomások között halad. Ezek az információk megoszthatók üzleti partnerekkel is, de akár a fogyasztók számára is érdekesek lehetnek. Ez a megoldás segít választ adni a „Mit?,Hol?, Mikor? és Miért? kérdésekre, ezáltal lehetővé teszi a vállalkozásoknak, hogy megfeleljenek mind a jogszabályok, mind pedig a vásárlók pontos és részletes termékadatok iránti igényeinek. 
Az EPCIS célja, hogy különböző applikációk számára lehetővé tegye láthatósági és esemény jellegű adatok létrehozását és megosztását a vállalaton belül és a vállalatok között is. Ez a megosztás biztosítja, hogy a felhasználók részletes rálátást kapjanak az adott üzleti folyamathoz kapcsolódó releváns fizikai és digitális eseményekről.