Adatvédelem


A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) elkötelezett a személyes adatok védelme iránt és kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog megfelelő tiszteletben tartását, e jogok mindenkori érvényesíthetőségét. A Társaság kiemelt fontosságú szempontnak tartja, hogy partnerei, a szolgáltatásait igénybe vevők, illetve az ezek részéről eljáró természetes személyek, továbbá az ezek iránti érdeklődők, így a honlap látogatói által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatok megfelelő védelemben részesüljenek.

A Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a hazai, illetve a vonatkozó Európai Uniós jogszabályokban foglalt kötelezettségeknek megfelelően kezeli. Ennek érdekében a Társaság gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyeket a hatályos jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Társaság kiemelten nagy hangsúlyt fektet a személyes adatok kezelésével kapcsolatos teljes körű tájékoztatásra; a Társaság által folytatott adatkezeléseket érintő tájékoztatást a mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Elégedettség-mérési célú adatkezelés

A Társaság rendszeresen ismétlődő jelleggel kíván a továbbiakban telefonos elégedettség-mérést bonyolítani a partnerek körében, a partnerek részéről elsődleges kapcsolattartóként megjelölt személyek (érintettek) megkeresése és megkérdezése útján. A Társaság az elégedettség-mérés lebonyolítása céljából kezelni fogja az érintettek személyes adatait, úgymint név és telefonszám. A már jelenleg is kijelölt elsődleges partneri kapcsolattartók mint érintettek esetében a fenti célból történő adatkezelés a személyes adatok gyűjtése céljától (szerződés teljesítése/ teljesítésének elősegítése) eltérő célból történő további adatkezelést valósít meg. Minderre tekintettel a Társaság elvégezte a GDPR 6. cikkének (4) bekezdése szerinti összeegyeztethetőségi tesztet és megállapította, hogy az elégedettség-mérési célú adatkezelés összeegyeztethető azzal a céllal, amelyből a személyes adatokat a Társaság eredetileg gyűjtötte.

A fentiekre tekintettel az Adatkezelő az alábbi hirdetmény útján nyújt tájékoztatást az érintettek részére a GDPR 13. cikkének (3) bekezdésével összhangban: