GS1 Egyetemi- és Felnőttképzési program

A GS1 Magyarország, mint a GS1 hivatalos és kizárólagos magyarországi képviselete, fontosnak tartja a felsőoktatási intézményekkel való kapcsolatának folyamatos fejlesztését. Ennek keretében több oktatási intézménnyel évek óta szoros kapcsolatot ápolunk és célunk minél több intézmény bevonása programunkba.

A programról

Napjainkban a GS1 szabványrendszert világszerte több mint kétmillió cég használja különböző ágazatokban a kis- és középvállalkozásoktól a multinacionális cégekig. Köztük megtalálhatóak az egészségügy, a szállítás és logisztika, az élelmiszeripar, a hadügy, a vegyipar, a vámügy, a számítógépes hardver és szoftverfejlesztés, a hulladékgazdálkodás és sok egyéb szektor képviselői. Ezen ágazatok elsősorban a nyomon követés, az elektronikus kommunikáció, az azonosítás és adatmegosztás területein találkozhatnak a GS1 szabványokkal. 

A GS1 Magyarország, mint a GS1 hivatalos és kizárólagos magyarországi képviselete, fontosnak tartja a felsőoktatási intézményekkel való kapcsolatának folyamatos fejlesztését. Ennek keretében több oktatási intézménnyel évek óta szoros kapcsolatot ápolunk és a duális képzésben résztvevő hallgatók foglalkoztatása mellett, meghívott előadóként tartunk előadásokat, szemináriumokat, illetve képzéseket hallgatók és oktatók számára egyaránt.

Célunk, hogy folyamatosan bővítsük azon szaktanárok és diákok körét, akik megismerkedhetnek a szervezetünk által kínált szabványokkal és megoldásokkal, valamint az általunk bemutatott hazai és nemzetközi valós alkalmazásokkal, ezzel is fejlesztve tudásukat az élelmiszeripar, az egészségügy, a logisztika, az informatika és a kereskedelem, valamint a különböző ellátási láncok területén jól bevált hatékonyságnövelő megoldásokkal kapcsolatban. (Vendég)előadásaink mellett, szakdolgozati témáink, valamint gyakornoki pozícióink is nyitottak lehetnek az intézmények hallgatói számára.

A GS1 Magyarország közreműködésével megvalósuló kurzusokat és vendégelőadásokat az államilag támogatott képzések hallgatói, valamint az állami finanszírozású intézmények oktatói számára térítésmentesen biztosítjuk!

A GS1 Magyarország és a Felsőoktatási- illetve a Felnőttképzési Intézmények közti együttműködés lehetséges elemei:

 • Vendégelőadások / Gyakorlatok
 • Szakdolgozati témavezetés, bírálat
 • Üzleti Megoldások és a GS1 szabványok alkalmazásban vétele önálló kurzus keretein belül
 • Duális képzési program / Gyakornoki helyek biztosítása
 • Tananyag fejlesztés: jegyzetek, e-learn anyagok
 • Többnapos Oktatói Képzések

További együttműködési lehetőségek:

 • Pályázati együttműködés
 • Labor / Bemutató tér fejlesztés
 • Üzleti alapú közös képzések fejlesztése üzleti partnerek részére


Amennyiben érdeklődik a képzési programjaink iránt, keresse bizalommal munkatársunkat!

Képzési Együttműködések

Interaktív előadások a GS1 szabványrendszer elemeiről:


Szabványok szerepe az üzleti élet folyamataiban, a GS1 szabványrendszer alapjai 

Szabvány fogalma, szabványok szerepe az üzleti folyamatokban. A GS1, mint szabványosító szervezet. A GS1 szabványrendszer elemei és példák azok alkalmazására: azonosítási-, adatgyűjtési- és adatmegosztási szabványok. 

A GS1 szabványos azonosító kulcsok

GS1 szabványos azonosítókulcsok: GTIN, GLN, SSCC, további példák. A cégprefix és a GTIN-13 felépítése. Magasabb szintű csomagolási hierarchia létrehozása: GTIN-14 képzés. Gyűjtő címke és logisztikai címke szabványos megjelenítése. Adattartam azonosítók, Elemfüzér.

GS1 szabványos adathordozók

Adathordozó típusok és a GS1 szabványos adathordozók. Az EAN-UCC jelképcsalád és az EAN-13 felépítése, ellenőrző szám képzés. ITF-14, Code-128 és a GS1-128. Databar jelképcsalád, Mátrix kódok: Datamátrix és a QR kód. Azonosító kulcsok és megjelenítésük megfelelő adattartam azonosítóval. RFID és alkalmazásai, a vonalkód típusú adathordozók és az RFID használat hátrányai / előnyei.

Adatstruktúrák és adatelemek, nem GS1 szabványos azonosító rendszerek, összehasonlításuk és alkalmazásuk

Adatátvitel-Kommunikáció, adathordozók, adatelem szabványok, a globálisan egyedi azonosítás módszerei – Nyomon követés. Adatmegosztási, Adatszabványosítással foglalkozó szervezetek. Az adatmegosztás új módszerei, az ellátási lánc digitalizálás eszközei.

A GS1 Adatmegosztási szabványai és azok alkalmazása az üzleti kommunikációban

Adattípusok és azok szabványos megosztási folyamatai. Termék és törzsadat szinkronizációs hálózat: GDSN. EDI-szabványok: EANCom, GS1xml. A nyomon követés alapfogalmai, a GS1 EPC alapú nyomonkövetési rendszere: EPCIS.


Interaktív előadások üzleti megoldásokról, a GS1 szabványok alkalmazásba vételével


Az egészségügyi szektor ellátási folyamatainak optimalizálása GS1 szabványokkal

GS1 szabványok alkalmazása a kórházi logisztikai folyamatokban. Betegbiztonság, betegellátási folyamatok, készletoptimalizálás, áruátvételi folyamatok. Gyógyászati segédeszközök és gyógyszeripari termékek egyedi azonosítási struktúrája (UDI azonosítók), szabványos adathordozók alkalmazásba vétele.

IoT megoldások GS1 szabványok alkalmazásba vételével

Az IoT fogalma. RFID alapú hálózati kommunikáció, adatgyűjtés és adatmegosztás automatizálása. Üzleti folyamatok hatékonyabbá tétele IoT megoldások bevezetésével: Retail, Logistics, Rail, Maritime, Supply chain, BIM, Cash Handling

Blockchain technológia alkalmazása nyomonkövetési rendszer kidolgozásában

A blockchain technológia története és elmélete. Blockchain alapú nyomonkövetési rendszer kiépítése az ellátási lánc folyamataira GS1 szabványokkal. Magyar fejlesztésű alkalmazás.

A nyomon követes alapjai, nyomonkövetési modellek az ellátási láncban – elmélet

Adat- és azonosító típusok. A nyomon követes elmélete, jelentősége az ellátási lánc folyamataiban. Nyomonkövetési rendszer kiépítésének elméleti lépései, példák gyakorlati megvalósításra.

Gyakorlatok


GS1 szabványos azonosítókulcsok és adathordozók létrehozása.

LOT-szám és GTIN és SSCC képzés, nem szabványos azonosítók szűrése. Ellenörző szám generálás. Gyűjtő- és Logisztikai címke képzés, elemfüzér létrehozása. EAN típusú kódok, CODE -128 és 2D kódok generálása szabványos adatelemekre, validáció.

A nyomon követes alapjai, nyomonkövetési modellek az ellátási láncban – gyakorlat.

A nyomonkövetési alpok elméleti képzés után kiscsoportos munka: a tanult azonosítók és adathordozó struktúrák alkalmazásával nyomonkövetési rendszer kiépítése az ellátásilánc részfolyamataira.


Féléves egyetemi kurzusok / specializációk:

„SZABVÁNYOS MEGOLDÁSOK A HÁLÓZATGAZDASÁGBAN”

 • Corvinus Egyetem – Logisztika és ellátásilánc-management mesterszak
„SZABVÁNYOS MEGOLDÁSOK AZ ÜZLETI- ÉS LOGISZTIKAI FOLYAMATOKBAN”

 • Miskolci Egyetem – Ipar 4.0 folyamatfejlesztő szakmérnök
 • Miskolci Egyetem – Logisztikai folyamatelemző specialista
 • Miskolci Egyetem – Logisztikai mérnök mesterszak
A GS1 Magyarország - a Corvinus Egyetemmel kötött együttműködési szerződése keretében - minden évben meghirdet álláslehetőségeket Corvinusos egyetemi hallgatók számára, duális képzési forma keretében. A kétéves mesterképzés során, a részidőben szervezetünknél dolgozó hallgató elsajátítja a GS1 rendszerelemek alapjait, megismerkedik partnereink munkafolyamataival, konferenciákon és céges egyeztetéseken történő részvételének köszönhetően kiépíti saját üzleti kapcsolati tőkéjét. Emellett teljes értékű munkatársként részt vesz a napi munkafolyamatokban, projektek kivitelezésében, illetve segítjük szakdolgozatának elkészítésében is.

Nem csak kétéves, hanem akár féléves, több hónapos gyakornoki lehetőség is nyitott a GS1-nél, rendszerint egy nagyobb projektben történő együttműködés keretein belül. A részletekkel kapcsolatban keressék munkatársainkat!
A GS1 Magyarország az együttműködések keretein belül lehetőséget biztosít a felsőoktatási intézmények tanárai számára is a GS1 szabványok, illetve azok üzleti alkalmazásba vételének mélyebb megismerésére. Intenzív egynapos vagy akár több napos oktatói képzéseink programját mindig az adtt intézmény igényeinek megfelelően alakítjuk ki, a kért témakörök mentén. A lehetséges képzési tartalmakkal kapcsolatban tekintse meg a Hallgatói képzések menüpontot!

Felsőoktatási kapcsolataink