Általános Üzleti Feltételek

Társaságunk Általános Üzleti Feltételei tartalmazzák a GS1 szabványos szolgáltatások igénybevételével összefüggő általános szerződési feltételeket. 

Társaságunk Általános Üzleti Feltételei tartalmazzák a GS1 szabványos szolgáltatások igénybevételével összefüggő általános szerződési feltételeket. 


Az Általános Üzleti Feltételek szabályozzák különösen, de nem kizárólagosan, a Társaságunkkal a GS1 Rendszer elemeinek igénybevétele céljából szerződéses jogviszony keletkeztetésének, módosításának, megszűnésének (megszüntetésének) folyamatát és részletszabályait; összefoglalja a Partnereinknek nyújtott szolgáltatásokat és tartalmazza a díjazásra vonatkozó rendelkezéseket; előírja a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, ideértve a GS1 Rendszer elemei tekintetében Társaságunk által biztosított felhasználás terjedelmét és a jogellenes felhasználás jogkövetkezményeit. Kérjük, alaposan tekintse át az Általános Üzleti Feltételeinket, mielőtt jogviszonyt létesítene a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt-vel.

Társaságunk módosítással egységes szerkezetbe foglalt Általános Üzleti Feltételei (ÁÜF), szabályszerű elfogadását és 2023. december 15. napján megtörtént közzétételét követően, 2024. január 1. napjától alkalmazandók az alapul szolgáló jogviszonyokban, az Általános Üzleti Feltétek (4) és (6) pontjaiban foglaltak szerint.

Vonalkódmenedzser Üzletszabályzat

(SzabványMenedzser szolgáltatásunk új neve 2024-től: Vonalkódmenedzser)

A Vonalkódmenedzser Üzletszabályzat a Társaságunk által fejlesztett és üzemeltetett online módon működő, internetelérés esetén hozzáférhető, a GS1 szabványos azonosító kulcsok képzését, a kulcsokhoz vagy üzleti tevékenységhez kapcsolódó attribútumok nyilvántartását segítő Vonalkódmenedzser Szoftver szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos általános szabályokat rögzítő külön okirat. Az Üzletszabályzat szabályozza különösen, de nem kizárólagosan a Vonalkódmenedzser szolgáltatásai igénybevételére vonatkozó jogviszony létrejöttének, módosításának, megszűnésének (megszüntetésének) folyamatát és részletszabályait; összefoglalja a Partnereinknek nyújtott szolgáltatásokat, egyben előírja a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, ideértve a Vonalkódmenedzser tekintetében Társaságunk által biztosított felhasználás terjedelmét. Kérjük, alaposan tekintse át az Általános Üzleti Feltételeinket, mielőtt jogviszonyt létesítene a GS1 Magyarország Nonprofit Zrt-vel.

A Társaságunk által fejlesztett és üzemeltetett SzabványMenedzser Szoftver, illetve 2024. január 1. napjától Vonalkódmenedzser módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzatának rendelkezései, szabályszerű elfogadását és 2023. december 15. napján megtörtént közzétételét követően, 2024. január 1. napjától alkalmazandók az alapul szolgáló jogviszonyokban, az Üzletszabályzat 11.1.1. és 11.1.2. pontjaiban foglaltak szerint.