GINOP Plusz-3.2.1-21

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül 
Kedvezményezett neve:
GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Képzések elnevezése és célja:
Korszerű gyakorlat az alkalmazkodóképesség javítására: értékteremtés (16 óra)

A program célja, hogy a hallgató megismerje és alkalmazni tudja azokat a hiánykompetenciákat, melynek segítségével képes lesz az alkalmazkodóképességének a javítására az értékteremtés területén. A képzés tematikája úgy áll össze, hogy az a lehető legjobban illeszkedjen egy-egy cég vagy intézmény mindennapjaihoz, ahol szükségesek az itt elsajátítható kompetenciák, mint az egyéni alapkészségek, a szervezet- és az értékteremtés fejlesztése.

Tartalma:

 • Gondolkodás elméleti és tudatos használata.
 • Koncepcióalkotás folyamata.
 • Tanulási technikák elméleti és gyakorlati ismerete.
 • Munkavégzés alaptörvényei és használatuk.
 • Szervezeti azonosság ismerete (vízió, misszió).
 • Szervezeti korrupciós pontos ismerete és felismerése a szervezeti működésben.
 • Az értékesítés 10 axiómájának ismerete.
 • SWOT elemzés elmélete és gyakorlata, erősségek-gyengeségek a szervezetben.
 • Értékteremtési és kommunikációs rendszer működtetése.
 • A minőség fogalma.
 • Hiba okok elemzése a szervezetben.
 • Vezetői működés koncepciója.
Kommunikáció: prezentációtechnika
Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. Ezek között kiemelt helyet foglal el, amikor prezentálunk, amikor a kommunikációnak szándéka, konkrét célja van: üzenetet átvinni. A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjenek, kipróbáljanak prezentációs technikákat, majd visszajelzést kapjanak és ezeket be tudják építeni a gyakorlatukba, így hosszú távon hatásos és a céljaiknak megfelelő prezentációkat tartsanak.

Tartalma:

 • A kommunikáció alapmodellje.
 • A magyar nyelv sajátosságai, szemantika, grammatika, stilisztika.
 • A jó prezentáció ismérvei
 • A jó előadó kompetenciái
 • A prezentációra felkészülés lépései: információszerzés, rendszerezés, koncepcióalkotás, szemléltető anyagok elkészítése, megjelenés megtervezése, próba.
 • A prezentációra való felkészülés külső elemei: a terem, a technika, a résztvevők.
 • Az idő menedzselésének eszközei a prezentálás közben.
 • Prezentációtechnikai gyakorlatok, majd visszajelzés minden résztvevőnek.
 • A ppt készítés szabályai és buktatói: jó gyakorlatok és kerülendő példák.
 • A humor mint prezentációtechnikai eszköz.
Hatékony kommunikáció: a szervezeti kommunikáció hatékonyságának növelése

Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. A kommunikáció sokrétűsége és folyamatos változása miatt szükséges, hogy időközönként felelevenítsük ismereteinket és egy csokorba gyűjtve kiegészítsük új tudásokkal. A képzés célja épp emiatt az, hogy a résztvevő, túlnyomórészt kommunikációs gyakorlatokon keresztül olyan szintre jusson el, hogy a mindennapi szervezeti kommunikációs helyzetekben szóban és írásban hatékony tudjon lenni.

Tartalma:

 • A kommunikáció alapmodellje.
 • A belső és a külső kommunikáció közti különbségek.
 • A belső kommunikációs rendszer felépítése.
 • A belső kommunikációs rendszer elemei, és ezek felhasználási lehetőségei: mikor érdemes írásban és mikor szóban kommunikálni
 • Szóbeli kommunikációs gyakorlatok.
 • Írásbeli kommunikációs gyakorlatok.
 • A külső kommunikáció célja és felületei, és ezek sajátosságai
 • A külső kommunikációtól elvárható benefitek.
Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok (16 óra)

Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. A kommunikáció sokrétűsége és folyamatos változása miatt szükséges, hogy időközönként felelevenítsük ismereteinket és egy csokorba gyűjtve kiegészítsük új tudásokkal. A képzés célja épp emiatt az, hogy a résztvevő, túlnyomórészt kommunikációs gyakorlatokon keresztül olyan szintre jusson el, hogy a mindennapi életben felmerülő kommunikációs helyzetekben magabiztos, felkészült és hiteles legyen.

Tartalma:

 • A kommunikáció alapmodellje.
 • A magyar nyelv sajátosságai, szemantika, grammatika, stilisztika.
 • Kommunikációs alapfogalmak, verbális és non-verbális kommunikációs eszközök és technikák rendszere.
 • A három alap kommunikációs stílus.
 • Szituációs gyakorlatok az asszertív kommunikációra, visszajelzések.
Hatékony kommunikáció: szemléletfókuszú ügyfélszolgálati kommunikáció

Napjainkat a kommunikáció nélkül lehetetlen elképzelni. Akkor is kommunikálunk, amikor zenét hallgatunk a tömegközlekedési eszközön vagy épp egy előadást tartunk a munkahelyünkön. Nincs ez másképp az ügyfélszolgálati munka során sem, sőt, itt kiemelten fontos, hogy hatékonyan kommunikáljunk. A cél, hogy a résztvevők megismerkedjenek az ügyfélszolgálati kommunikáció sajátosságaival, szemlélettől a konkrét technikákig.

Tartalma:

 • A kommunikáció alapmodellje az ügyfélszolgálati munkában
 • Az ügyfél szó jelentése (külső és belső ügyfelek)
 • Az ügyfélszolgálat fogalma: részleg vagy szemlélet?
 • Az ügyfélnek mindig igaza van? - mit tegyünk, ha mégsem?
 • A nemet mondás gyakorlata: hogyan mondjunk nemet, hogy az ügyfél elégedett legyen?
 • Érvelési gyakorlatok: meggyőzés vagy rábeszélés?
 • A logos, pathos és ethos jelentése és alkalmazása
 • Problémás ügyfelek kezelése
 • Nyitási és zárási technikák
 • Hogyan mérjük ügyfeleink elégedettségét?
 • Szituációs gyakorlatok az ügyfélszolgálati kommunikációra a képzés teljes hosszában, valamint ezeknek a gyakorlatoknak a feldolgozása, visszajelzések a résztvevőknek.
Lean alapok: szemléletformálás (16 óra)

A lean filozófia gyakorlati alkalmazása eredendően a termeléshez kötődik, azonban nagyon sok eleme egyszerűsített változatban alkalmazható hétköznapjaink során is. A képzési program célja, hogy a résztvevő megismerkedjen a lean filozófia alapvető módszereivel, amelyeket a képzés során hétköznapi alkalmazási alternatívákba transzferálnak. A képzés alapvető célja, hogy a résztvevő saját élményű tanulását biztosítsa azáltal, hogy nem kész alkalmazási alternatívákat kap, hanem önállóan és csoportban konstruál lean felhasználási lehetőségeket hétköznapi folyamataira.

Tartalma:

 • A lean menedzsment kialakulásának története
 • A lean menedzsment célja
 • 2 fő alapelv: ember tisztelete, veszteségek eltávolítása
 • A vevő az érték fogalmának értelmezése és kapcsolata
 • veszteség lean értelmezése
 • A lean rendszer felépítésének 5 alapvető lépése:
 • 1. Az érték meghatározása
 • 2. Az értékteremtő folyamat feltérképezése
 • 3. Akadálytalan áramlás biztosítása
 • 4. Húzórendszer kialakítása és üzemeltetése
 • 5. A folyamatos fejlesztés
 • Hogyan alkalmazzam a lean rendszert a hétköznapokban? Minta lean rendszer bemutatása
 • Az 5S módszer alapjai, célja jelentése (rend, fegyelem, tisztaság, fenntarthatóság, ezek beépítése)
 • Hogyan alkalmazható az 5S módszer mindennapjaim során?
 • Egy szabadon választott hétköznapi művelet előkészítése az 5S módszer alkalmazásával csoportban.
 • Az elkészült módszerek ismertetése és értékelése
Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! – hatékonyságnövelés

Mindennapjaink során élettereink különböző színterein törekszünk arra, hogy minél hatékonyabbak legyünk. Akadhatnak azonban olyan helyzetek, amikor törekvéseink meghiúsulnak a szükséges tudás és képességek hiányában. A képzés célja a személyes hatékonyság fejlesztése, hogy a résztvevő olyan kompetenciáit fejlessze, amelyek szükségesek ahhoz, hogy életének legtöbb színterén effektív lehessen.

Tartalma:

 • Önismeret
 • Énfogalom /Énkép
 • Énprezentáció: aktuális énkép, ideális énkép, kell(ene) énkép
 • Önértékelés , önnevelés, önfejlesztés
 • Három alapvető emberi képesség - Szinergia teszt
 • Személyiségtípusok - Személyiség teszt
 • Hatékonyság fogalma, értelmezése a különböző életterületeken
A szerződött támogatás összege: 
7 927 196 Ft

A képzések részletes bemutatása:
Ugyanaz, mint a képzések elnevezése és célja

A képzések tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés):

Képzés megnevezése

1. Korszerű gyakorlat az alkalmazkodóképesség javítására: értékteremtés (16 óra)
2. Kommunikáció: prezentációtechnika
3. Hatékony kommunikáció: a szervezeti kommunikáció hatékonyságának növelése
4. Hatékony kommunikáció és kommunikációs gyakorlatok (16 óra)
5. Hatékony kommunikáció: szemléletfókuszú ügyfélszolgálati kommunikáció
6. Lean alapok: szemléletformálás (16 óra)
7. Hatékony vagyok, így elérem a céljaimat! – hatékonyságnövelés


Megvalósítási időszak 
kezdete - vége

2023. 02. 01. - 2023. 03. 31.
2022. 12. 01. - 2023. 01. 31.
2023. 03. 01. - 2023. 04. 30.
2023. 05. 01. - 2023. 06. 30.
2022. 08. 31. - 2022. 09. 08.
2023. 04. 01. - 2023. 05. 31.
2022. 10. 01. - 2022. 11. 30.